از خود،برای خود، خودی بهتر ساختن

دکتر فرزاد گلی

پزشك و درمانگر روان‌تنی و روان‌درمان

برنامه بهتر؛ رای‌-این، کارگاه‌ بودآهنگ و سرورآهنگ

این برنامه برای رشد دانش و مهارت‌های برنامه‌ی بهی است. آهنگ‌ها؛ بخش نخست دوره رای-این از برنامه‌ی بهتر و شامل چهار کارگاه زیست‌آهنگ، هُش‌آهنگ، بودآهنگ و سرورآهنگ است. بودآهنگ: هرچه پیش‌تر می‌رویم مواجهه‌های وجودی بیشتری را تجربه می‌کنیم؛ مواجهه با پوچی، تنهایی، مرگ و آزادی. می‌بینید که همه‌ی مفاهیم وجودی به نوعی نفی هستند یعنی نفی معنا، پیوند، زندگی و بایستگی. مفهوم‌های منفی مانند نیستی، سیاهی، فقدان، غیاب و تهی به همین دلیل ما را می‌ترسانند و اغلب به لحاظ اخلاقی نیز به اشتباه آنها را منفی قلمداد می‌کنیم. فهم این ظرفیت‌ها و بعد مادینهای وجود، بنیان آگاهی از هستی و اصالت ماست. نیاز به معناورزی، تأمل و مراقبه در این فضای تاریک و تهی داریم تا جان ما روشن شود و ترسش از آزادی بریزد. سرورآهنگ: بودآهنگ اگر از راه نفی به هستی راه می‌یابد، سرورآهنگ از راه بسط می‌خواهد به آن برسد؛ یعنی گسترش مرزهای من به هستی و راه یافتن به کالبد نامکانی‌مان. البته باز هم نیاز به نفی داریم یعنی نفیِ نفیِ شادی. نیاز داریم تا به پادشادی‌ها، یعنی باورهای شادی‌گریز، آگاه شویم و به ارزش‌های درون آنها با باورهای شادی‌آفرین پاسخ دهیم. افزون بر این‌ها نیاز داریم تا با مراقبه‌ی بسط، تن‌مان را به آزادی و بی‌مرزی عادت دهیم. ثبت‌نام دو کارگاه دوم آهنگ‌ها: بود‌آهنگ سرورآهنگ --------------------------- مدت: ۲۴ ساعت (برای کارگاه‌های بودآهنگ و سرورآهنگ) هرکارگاه شامل: -۴ وبینار ۳ ساعته (۱۲ ساعت) به مدت ۸ هفته - تمرینات خویشکاری و جلسات خویشیار هفتگی - روزنگاری و ارائه بازخورد هفتگی --------------------------- تاریخ وبینارها: وبینار اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ وبینار دوم:۱۴۰۰/۱۱/۲۳ وبینار سوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ وبینار چهارم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ وبینار پنجم: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ وبینار ششم: ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ وبینار هفتم: ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ وبینار هشتم: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ زمان: شنبه‌ها از ساعت ۶ تا ۹ بعد از ظهر

در این دوره چه می آموزیم

رهایی از ترس مفهوم‌های منفی مانند نیستی، فقدان، غیاب و نیز ترس از آزادی - معناورزی و گسترش مرزهای وجودی به هستی

سوالات متداول

تاریخ های وبینار

برای ثبت نام در دوره باید ابتدا در سامانه بهی ثبت نام نمایید( ورود/ثبت نام)

در حال حاضر ثبت نام دوره امکان پذیر نمی باشد.