از خود،برای خود، خودی بهتر ساختن

باش‌گاه بهبودی

سامانه بهی برنامه‌ای سلامت‌نگر و برای رشد سلامت‌زایی است. با این حال نیاز داریم تا بیماری‌ها را به‌عنوان وضعیت‌های ویژه سلامت درنظر داشته باشیم، بیماری‌ها خرده سیستم‌هایی‌اند که سلامت‌زایی ما را محدود و مشروط می‌کنند. به همین خاطر، در کنار توسعه سلامت‌زایی و شادی‌آفرینی نیاز داریم تا اگر درگیر ناخوشی‌ای هستیم نقش فعال‌تری در مدیریت سلامت خود بپذیریم. پس نیاز به اطلاعاتی روشن و دقیق و کارآمد داریم. در باش‌گاه بهبودی شما می‌توانید درباره بیماری‌تان اطلاعاتی دقیق و کاربردی بیابید (آموزش بیماران)، یک پرونده سلامت روان‌تنی برای خود بسازید (نیمرخ بهی) و از متخصصان مرکز مشاوره روان‌تنی بگیرید (مشاوره روان‌تنی).

آموزش بیماران

امروز حتی بیش از آن که اطلاعاتِ سلامت اهمیت داشته باشد این «سلامت اطلاعات» است که اهمیت دارد. پژوهش‌های بسیاری در چند دهۀ اخیر به روشنی نشان داده‌اند که «اطلاعات» داروست. پس اطلاعات مانند دارو می‌تواند هم درمان‌بخش باشد و هم آسیب‌زا. اطلاعات می‌تواند باورها و رفتارهای سلامت را بهبود ببخشد و حتی پاسخ‌های بدن ما را تغییر دهد. از طرف دیگر، دانش‌های پراکنده و بی‌هدف رسانه‌های امروزی می‌توانند در ما اضطراب و وسواس سلامت تولید کنند؛ و نیز، می‌توانند به‌جای داشتنِ اثر دارونمایی، اثر سم‌نمایی داشته باشند. «سامانه بهی» رسالت خود را در گسترش یک دستگاه اطلاعات ـ داروسازی می‌داند که سعی دارد تا دانش و هوشی سلامت‌زا، هدفمند و حساس به نیازها و تفاوت‌های فردی تولید کند؛ البته با تولید کمترین میزان اضطراب سلامت و القای اثرات سم‌نمایی. یکی از منابع اصلی این بخش برنامه جامع دانشگاه مایوکلینیک بوده‌است که توسط گروه ترجمه بهی به فارسی برگردانده شده است.

نیمرخ بهی

ارزیابی سلامت نیاز به جمع‌آوری نظام‌مند و تحلیل هوشمندانۀ اطلاعات و تبدیل آن‌ها به بازخوردهایی دارد که ما را، در نهایت، به اطلاعات درست‌تر و دقیق‌تری برسانند که بر اساس اصول اقتصادِ اطلاعات، کوتاه و مؤثر باشند و موجب پدید آمدن آسیب و اضطراب نشوند. «نیمرخ سلامت» با گردآوری و تحلیل یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی و آزمون‌های روان‌شناختی، تصویری روشن از سلامت ابعاد مختلف شخص ارائه می‌کند. افزون بر این، اطلاعات را در «لوح بهی» در قالب نمودارهای «زمان‌نگار سلامت» و «تبارنگار» و «دورنمای سلامت» خلاصه می‌کند. این لوح را بهجویان برای انتقال سریع‌تر اطلاعات و کاستن از خطاهای تشخیصی می‌توانند به درمانگران‌شان نیز ارائه کنند. اطلاعات در چهار نمای «درون‌فردی» و «میان‌فردی» و «فرافردی» و «فراگیر» گردآوری و پردازش می‌شود تا سرانجام به تصویری روشن‌تر از سلامت فرد برسد. اطلاعات مربوط به وضعیت جسمانی و شناختی و هیجانی، و نیز، خودآگاهی فرد در نمای «درون‌فردی» گردآوری و پردازش می‌شوند. داده‌های مربوط به سبک زندگی، عوامل استرس‌زا، عملکرد خانوادگی، و حمایت اجتماعی نمای «میان‌فردی» را شکل می‌دهند. رشد اخلاقی و سلامت معنوی در نمای «فرافردی» قرار می‌گیرند. و بالاخره ارزیابی‌های کیفیت زندگی، سلامت‌زایی، تاب‌آوری، و خودکارآمدی نمای «فراگیر» را می‌سازند. به غیر از ساختار نیمرخ سلامت روان‌تنی، برخی از آزمون‌های آن نیز توسط گروه علمی بهی طراحی یا هنجارسازی شده‌اند. ارزیابی سلامت در نهایت نشان می‌دهد که منابع و موانع سلامت فرد کجاست؟ چه بخش‌هایی در وضعیت خطر یا هشدار هستند؟ از کدام برنامه‌های بهی (سلامت ـ مبنا و بیماری ـ مبنا) می‌تواند استفاده کند؟ و یا به چه مراکز درمانی لازم است که مراجعه کند؟ پیوستن به این سامانه می‌تواند بسیاری از نگرانی‌ها، هزینه‌ها، و ناخوشی‌های شما را بکاهد. چند ساعت صرف کردن زمان برای وارد کردن اطلاعات به سامانه، زمان زیادی برای به دست آوردن یک مشاور و درمانگر هوشمند و همراه نیست.

مشاوره روان‌تنی

اگر دچار ناخوشی‌های جسمانی هستید که توجیه پزشکی ندارد و به‌طور معمول گفته می‌شود که این درد یا مشکل جسمانی شما عصبی است؛ اگر نگرانی و اشتغال ذهنی بیش از اندازه به سلامت خود دارید و از مراجعه‌های مکرر و بی‌فایده به ستوه آمده‌اید؛ اگر بیماری‌های مزمنی چون بیماری‌های قلبی و سرطان یا اختلالات خودایمنی دارید که سختی‌های ناشی از مدارا کردن با آن‌ها شما را مضطرب و غمگین کرده است؛ و اگر در سازگاری با فقدان‌ها و فشارها دچار افسردگی و اضطراب شده‌اید به این معناست که نیاز به مشاوره روان‌تنی برای یافتن یک برنامه روان‌آموزی و درمانی مناسب دارید. در این زمینه می‌توانید با متخصصان روان‌تنی پایگاه بهی مشورت کنید.