از خود،برای خود، خودی بهتر ساختن

کافه بهگر فضایی صمیمی برای کتابخوانی و مشارکت تجربه‌هاست. می‌توانیم فنجان چای‌مان را برداریم و در هر فرصتی سری به کافه بزنیم تا از دریافت‌ها و تجربه‌های دیگر بهگران بهرمند شویم، و البته، خودمان هم مشارکت کنیم؛ می‌توانیم از آنچه از کتاب ماه فهمیده‌ایم و از تأثیراتی که بر حال و کارمان داشته است بنویسیم. کافه بهگر فضایی تأملی‌ست، و نه به هیچ وجه جدلی. برای مراقبت از این فضا از اصول مشارکت استفاده می‌کنیم. هر ماه یک کتاب از کتابخانه کافه معرفی می‌شود. یک تا سه نفر از بهگران می‌توانند داوطلبانه کافه‌چی آن ماه بشوند و چکیده‌ای از کتاب ماه تهیه کنند و آن را به شکل پادکست از هفته آخر در گروه بگذارند. با شروع مطالعه کتاب از همان هفته اول مشارکت همه اعضا شروع می‌شود و در هفته آخر همه اعضا جمع‌بندی‌شان را از کتاب ارایه می‌دهند. در پایان ماه کافه‌چی‌ها با استفاده از نظرات بهگران گزارش کتابخوانی ماه را تهیه می‌کنند که در پایگاه پزشکی روان‌تنی: «تن، روان و فرهنگ» منتشر می‌شود. برای حضور در کافه بهگر نه هم مکانی و نه هم‌زمانی، بلکه تنها هم‌دلی و هم‌اندیشی لازم است. البته رخدادهای زنده‌ای هم در هر فصل برای بهگران برگزار می‌شود. اصول مشارکت:

 1. رازداری و اشاره نکردن به محتوای مشارکت‌ها ـ چه به هموندان و چه به دیگران ـ اصل بنیادین حضور در کافه بهگر است.
 2. به کافه آمدن یعنی آمادگی برای مشارکت فعال و با تأمل، نه خاموش ماندن و تماشاگری.
 3. مشارکت یعنی به اشتراک گذاشتن دریافت‌ها و احساس‌های خود، و نیز، تأثیری که از دیگر مشارکت‌ها می‌گیریم. البته نه از راه تأیید یا مخالفت با مشارکت‌های دیگران.
 4. هر گونه داوری بر مبنای شخصیت، جنسیت، قومیت، و مذهب درباره افراد حاضر یا غایب به‌معنای بیرون رفتن از فضای مشارکت است.
 5. هموندان باشگاه فقط به سه صورت می‌توانند به مشارکت با یکدیگر اشاره کنند:
  • قدردانی از دانش‌ها و بینش‌های ارزشمندی که از مشارکت با یکدیگر دریافته‌اند.
  • پرسش کردن برای فهم آنچه دیگری می‌اندیشد و باور دارد. البته با طرح پرسش‌های باز، و نه پرسش‌های القایی.
  • اشاره به تجربه‌ها و دریافت‌های مشابهی که داشته‌اند.

ارتباط با کافه‌گردان

لطفاً بازخوردها و پیشنهادهای خود را برای بهبود و گسترش کافه بهگر به نشانی الکترونیک cafebehgar@behi.ir بفرستید.

کتابخانه بهی

کتاب تیر : فکر کردن بی درنگ و با درنگ (بخش اول) دانیل کانمن
کتاب ۱ مرداد: فکر کردن بی درنگ و با درنگ (بخش دوم) دانیل کانمن
کتاب شهریور: هستی (بخش اول) رولومی و همکاران
کتاب مهر: هستی(‌ بخش دوم) رولومی و همکاران