از خود،برای خود، خودی بهتر ساختن

برنامه تخصصی _ بهگران

برنامه‌های بهگران شامل دوره‌های تخصصی بهی (آموزشیاری و آموزشگری و بهگری و راهبری)، برنامه آموزش مشاوره و درمان سیستمی، و نیز، برنامه نظارت بالینی سیستمی است.

برنامه آموزش مشاوره و درمان سیستمی

این برنامه شامل یک دوره 160 ساعت آموزش بالینی مهارت‌های مصاحبه، رابطه و ارتباط بالینی، تحلیل ساختاری، برنامه‌های درمان سیستمی اختلالات روان‌تنی رایج، روان‌درمانی سیستمی، و درمان‌های بافتاری است. ساختار کارگاه‌ها به شکل آموزش عملی با مصاحبه زنده یا ایفای نقش، گروه‌های بازتاب، تحلیل موردی، گروه بالینت و نظارت بالینی است.

  • 60 ساعت آموزش نظری غیرحضوری و ضبط شده.
  • 100 ساعت آموزش عملی غیرحضوری و حضوری به صورت زنده.
  • 80 ساعت کارورزی و نظارت بالینی ـ حضوری و غیرحضوری
برای ورود به این دوره لازم است آخرین مدرک تحصیلی (کارشناسی ارشد روان‌شناسی به بالا) و کارنامه تحصیلی، بالینی، و پژوهشی خود را همراه با یک درخواست شرکت در دوره به نشانی الکترونیک systemic@behi.ir بفرستید. پس از پذیرش درخواست درگاه ثبت نام برای شما فرستاده خواهد شد.

نظارت بالینی سیستمی

نظارت بالینی یک فرایند پیوسته و طولانی برای بهگر شدن و بهگر ماندن است؛ فرایندی که هم مهارت‌های درمانی را ارتقا می‌دهد، هم بخشی از سلوک فردی و حرفه‌ای است، و هم این‌که بخش مهمی از مراقبت و سلامت بهگر در گروی آن است. پس از گذراندن دوره‌های تخصصی بهی یا دوره‌های آموزش مشاوره و درمان سیستمی بهگران می‌توانند کارنامه تحصیلی، بالینی، و پژوهشی خود را همراه درخواست گرفتن نظارت بالینی به نشانی الکترونیک supervision@behi.ir ارسال کنند. پس از پذیرش درخواست درگاه ثبت نام فرستاده خواهد شد.