از خود،برای خود، خودی بهتر ساختن

سامانه بهی پایگاه رسمی آموزش و پژوهش اقتصاد زیست‌انرژی (بهی) و سلامت روان‌تنی است. سامانه بهی درواقع بخش چندرسانه‌ای و زنده پایگاه خبری تن، روان و فرهنگ است. این پایگاه (www.tanravanfarhang.ir) با شماره ثبت 21966 از بهار 1395 با دریافت پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کار خود را آغاز کرده است. رسالت این پایگاه، که وابسته به مؤسسه دانش تندرستی است، توسعه پایدار سلامت روان‌تنی از طریق آموزش، پژوهش و اطلاع‌رسانی است . گروه علمیِ تن، روان و فرهنگ با همکاری دانشگاه فرایبورگ آلمان و دانشگاه‌ها و مراکز علمی متعدد ملی و بین‌المللی از سال 2013 تا کنون یک مجله بین‌المللی نیز با همین نام را به زبان انگلیسی منتشر می‌کنند. این مجله در بیشتر پایگاه‌های معتبر بین‌المللی نمایه می‌شود و تلاش دارد تا نقشی مؤثر در گسترش دانش جهانی پزشکی روان‌تنی داشته باشد. رویکرد اقتصاد زیست‌انرژی (بهی) یکی از نتایج این همکاری‌های میان‌رشته‌ای و بین‌المللی و رهیافت فرهنگی به سلامت روان‌تنی است.

دکتر فرزاد گلی، نویسنده و پژوهشگر و پزشک و ردمانگد روان‌تنی و روان‌درمانی از دانشگاه فرایبورگ آلمان است. او در سال 1375 مؤسسه علمی و فرهنگی و تحقیقاتی دانشِ تندرستی را بنیان‌گذاری کرد. وی از همان سال کار درمان و آموزش در زمینه پزشکی ذهن ـ بدن و هیپنوتراپی را آغاز کرد. او از سال 1379 دوره‌های روان‌شناسی فرافردی (برنامه «رای ـ این») را طراحی و تدوین کرد. این دوره برای نزدیک به دو دهه در اصفهان و تهران و شیراز و مشهد برگزار شده است. او در همین دوران کارهای پژوهشی خود را در حوزه فلسفه پزشکی آغاز کرد و مقاله‌هایی را نیز که حاصل این فعالیت‌های پژوهشی بودند منتشر کرد. در سال 1386 براساس تجربه‌هایی که از فعالیت‌های آموزشی و درمانی در عرصه پزشکی روان‌تنی و روان‌شناسی فرهنگی به دست آورده بود الگوی مراقبت روان‌تنی نوینی را با نام «اقتصاد زیست‌انرژی» (بهی) پدید آورد. او از آن زمان تا کنون بر بنیاد این رویکرد پروتکل‌های درمان فردی و برنامه‌های روان‌آموزی گروهی را تدوین کرده است. او از سال 2011 تا کنون کرسی اقتصاد زیست‌انرژی را به صورت یک دوره برخط در دانشگاه انرژی مدیسین آمریکا پایه گذاری کرد و از آن زمان تا کنون این برنامه 18 واحدی توسط او و همسرش دکتر محبوبه فرزانگان، پزشک و درمانگر روان‌تنی و روان‌درمانی، تدریس می‌شود. در سال 2008 میلادی او برای شرکت در یک دوره مشاهده‌گری بالینی به آلمان سفر کرد. این سفر سرآغاز همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و نگارشی پرشماری شد. دکتر گلی دوره درمانگری روان‌تنی و روان‌درمانی خود را با نظارت پروفسور کارل شایت و پروفسور مایکل ویرشینگ در دانشگاه فرایبورگ گذراند. نخستین کتاب او درباره اقتصاد زیست‌انرژی در سال 2010 میلادی با مقدمه این دو استاد منتشر شد. از او پیش از این کتاب‌هایی درباره روان‌شناسی فرافردی و سیستمی، فلسفه پزشکی، و روان‌شناسی فرهنگی به زبان فارسی منتشر شده بود با عنوان‌هایی مانند «هیچ اینجا می‌هیچد» و «دانش فرگشت هوشیاری» و «یک پل، سی و سه درنگ» و «گاه نگاه» و «درآمدی بر پزشکی زندگی‌گرا؛ جستارهایی در فلسفه پزشکی». در سال 2012 از دکتر گلی به عنوان یکی از نویسندگان کتاب «پزشکی روان‌تنی؛ در کاربندی مراقبت اولیه سلامت» دعوت به همکاری شد. این کتاب را انتشارات اسپرینگر در سال 2014 به زبان انگلیسی منتشر کرد (ترجمه فارسی کتاب نیز در سال 1396 در ایران منتشر شده است). ویرایش جدید این کتاب، که در حال حاضر کتاب درسی شناخته شده‌ای در این زمینه است، در سال 2020 به چاپ رسیده است. اوکسکول تلاش‌های ارزشمندی برای ساختن یک زبانِ مشترک برای ذهن و بدن انجام داده بود. دکتر گلی از سال‌های نخست این همکاری تلاش‌های اوکسکول را برای به‌ثمر نشاندن و گسترش آن‌ها ادامه داده است و راه‌های جدیدی را برای فهمِ زبانِ مشترک ذهن و بدن گشوده است. تلاش‌های دکتر گلی و همکارانش در این راستا منجر به تدوین یک الگوی نظری با نام «پزشکی زیست‌نشانه‌شناختی» شد. این الگوی نظری شیوه‌های نوینی را در تبیین پدیده‌های پیچیده روان‌تنی ـ مانند پاسخ «دارونما» ـ پدید آورد. تلاش‌های او از سال 2013 تا 2016 میلادی به عنوان ویراستار و مؤلف این پروژه که با همکاری گروهی از دانشمندان از کشورهای ایران و آلمان و دانمارک و انگلیس دنبال شد، منجر به انتشار کتاب «پزشکی زیست‌نشانه‌شناختی؛ درمان در جهان معنا» در مؤسسه اسپرینگر شد. این الگوی نظری ـ سیستمی بنیادی برای توسعه الگوی مراقبتی اقتصاد زیست‌انرژی فراهم‌آورد. او از سال 2013 سردبیر مجله بین المللی «تن، روان و فرهنگ» www.ijbmc.org)) وابسته به گروه پزشکی روان‌تنی دانشگاه فرایبورگ است. دکتر گلی در سال‌های اخیر همچنان در حال پژوهش و گسترش مرزهای رویکرد «بهی» در زمینه‌های آموزش عمومی و تخصصی، و نیز، فعالیت‌ در حوزه سلامت و درمان است.

گلی، فرزاد (1395). اقتصاد زیست‌انرژی: مطالعه روش‌شناسانه درمان‌های زیست‌انرژیایی؛ ترجمه پریسا خسروی و امیررضا برومند، پیشگفتار: مایکل ویرشنیگ، کارل ای‌شایت، اصفهان: نشر دهکده سلامت.
گلی، فرزاد (139۹). برنامه بهی: درسگفتارهای اقتصاد زیست‌انرژی؛ اصفهان: نشر دهکده سلامت.
گلی، فرزاد (139۹). کتاب بهی: درآمدی بر جان‌شناسی؛ اصفهان: نشر دهکده سلامت. [در دست انتشار]
گلی، فرزاد (139۹). راه بهی؛ اصفهان: نشر دهکده سلامت. [در دست انتشار]
گلی، فرزاد (1396). دانش فرگشت هشیاری: جُستارهایی در روان‌شناسی فرافردی؛ چاپ دوم، اصفهان: نشر دهکده سلامت.
گلی، فرزاد (1396). درآمدی بر پزشکی زندگی گرا: چهار جُستار در فلسفه پزشکی؛ چاپ دوم، اصفهان: نشر دهکده سلامت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

Goli F, Biosemiotic Medicine: Healing in the World of Meaning, (Studies In Neuroscience, Consciousness and Spirituality Book 5) Springer, New York, 2016.
Goli F. Bioenergy Economy: A Biosemiotic Model of Care. International Journal of Body, Mind, and Culture. 2016;3(1):1-7.
Goli F, Rafi eian Sh, Atarodi S. An Introduction to the Semiotic Approach to the Placebo Responses. In: Goli F, Editor. Biosimiotic medicine. Springer International Publishing Switzerland 2016. P1-22.
Goli F. Medical Practice in/with the Semiosphere. In: Goli F, Editor. Biosimiotic medicine. Springer International Publishing Switzerland 2016. P217-239.
Goli F. Bioenergy Economy: A Biosemiotic Model of Care. International Journal of Body, Mind and Culture. 2016; 3(1):1- 7.
Goli F. Bioenergy Economy: A methodological Study on Bioenergy-Based Therapies. Xlibris Corporation. 2010 Biosemiotic Model of Care. International Journal of Body, Mind and Culture. 2016;3(1):1- 7.
Fritzsche K, Monsalve S.D, Afshar Zanjani H, Goli F, Yu Chen F.K, Marika Dobos C. Psycho-cardiology. In: Fritzsche K, McDaniel S.H, Wirsching M, Editors. Psychosomatic Medicine: An International Guide for the Primary Care Setting. 2nd ed. Springer. 2020. P 191-202.
Derakhshan A, Manshaei G, Afshar H, Goli F. Effect of a bioenergy economy program on pain control, depression, and anxiety in patients with migraine headache. International Journal of Body, Mind and Culture. 2016;3(1):30-45.
Keyvanipour M, Goli F, Bigdeli, Boroumand A, Rafienia, P, Sabahi P. The Effects of a Bioenergy Economy Based Program on Attention Bias Modification in People with High Anxiety Sensitivity. International Clinical Neuroscience Journal. 2019;6 (4):133—139

تیم بهی


فخری بحرینی

مدیر سایت و مشاور

سیامک تراکمه زاده

تولید محتوی و طراح رابط کاربری

مینا عنایتی

انتشارات و خانه کتاب

نیلوفر قربانی

کنترل کیفی و مشاور

سیاوش جزمی

طراح و توسعه دهنده وبسایت

نگار محمدشریفی

تولید محتوی

ماندانا فصیحی

تصویرگر

سپیده معتمدی

مدیر سایت تن،روان، فرهنگ