درباره ما

در چند سال اخیر استفاده از اینترنت در زمینه سلامت،رشدی تصاعدی داشته است. این رشد از سال 2012 به دلیل فراوانی اطلاعات نامعتبر در این زمینه کاهش یافته است. به تدریج با رشد فرهنگ کاربران، این وبگردی ها هدفمند­تر و سازمان یافته تر شده است. بیشترین استفاده از اینترنت در زمینه سلامت مربوط به مسائل وابسته به سبک زندگی‌،استرس، و نیز بیماریهای مزمن است. اغلب ناخوشی­های مزمن وابسته به سبک زندگی‌ (بیش از 78%) و اختلالات روان تنی (بیش از 50%) است و نیاز به مراقبت‌های پیوسته، پویا با همکاری فعالانۀ خود شخص دارد. این ناخوشی­ها در نظام سلامت معمولا بهنگام و به درستی‌ تشخیص داده نمی­شوند و بدیهی‌ است که مراقبت و درمان مناسب را نیز نمی­گیرند. افزون بر این علائم متعدد داخلی‌،اسکلتی و نیز شناختی و رفتاری وابسته به استرس بسیار شایع اند که میتواند با آموزش­های کوتاه مدت به میزان زیادی متعادل و کنترل شود. متاسفانه این علائم معمولا تا تبدیل شدن به ناخوشی، تدبیر نمی شوند.از سوی دیگر متخصصان روان تنی نسبت به جمعیت بسیار کم شمارند و خدمات روان تنی طولانی مدت و هزینه بر است. در بسیاری از موارد بیماران به خود درمانی و وبگردی رو می­آورند که معمولا منجر به بهبودی نمی‌شود و می­تواند برعکس اضطراب و پیچیدگی کار را بیشتر ‌کند.

گروه بهی‌ با سابقۀ بیش از 20 سال کار رسانه ای، پژوهشی، آموزشی و بالینی و همکاری گسترده و پیوسته با دانشگاه­های داخلی‌ و بین المللی و نیز نظریه پردازی و بومی سازی، برنامه بهی‌ را طراحی و به اجرا درآوردند.این برنامه بر اصول سلامت نگری، سیستم اندیشی، خود مراقبتی، و تحول گرایی تدوین شده است و این سامانه از طریقه ارائه خدمات روان­تنی سعی‌ دارد تا به توسعه پایدار سلامت کمک کند.

فرایند بهی‌ در هفت گام به انجام می‌رسد:

1    ارزیابی- غربالگری: در این گام ، کاربرانی که به عضویت باشگاه در آمده اند  فایلی تحت عنوان " نیم رخ بهی" را تکمیل خواهند کرد.

2    آموزش فردی سلامت: بر اساس بررسی نیم رخ بهی کاربران، هر کاربر باید خدماتی را در راستای مداخله در سلامت خویش دریافت کند.

3    پیگیری- ارتقا: هر کاربر پس از دریافت مداخلات در گام قبلی، و اجرای دستورات آن، پس از طی مدت زمان های تعریف شده پیگیری خواهد شد.

4    بازخورد- انگیزش: بسته به بازخوردی که از کاربران در راستای عمل به دستورات دریافت می شود، اقدامات لازم جهت ایجاد انگیزه در کاربران صورت می گیرد.

5    داروهای اطلاعاتی: این گام می تواند موازی با سایر گام ها در راستای خدمت رسانی بهتر به کاربران صورت گیرد. بدین صورت که در این باشگاه ابزارهایی  هایی تعریف خواهد شد.

6    مشاوره – درمان: در این گام می توان مشاوره های پزشکی و روان درمانی را بصورت حضوری برقرار کرد که می تواند شامل جلسات فردی و گروهی باشد.

7    مراکز استاندارد: بهجویان بسته به خدماتی که تا کنون دریافت کرده اند و نتیجه ای که از این خدمات گرفته اند به مراکز استاندارد سلامت سیستمی که توسط سایت معرفی می شود ارجاع داده می شود.


بنابراین سامانه بهی‌ به کاربران خود کمک می‌کند تا نقش فعال در مدیریت سلامت خود داشته باشند.

        ارزیابی پویا و سلامت نگر از وضعیت سلامت روان تنی خود به دست آورند.

        با ارائه نیمرخ سلامت به تشخیص و درمان درمانگران خود کمک کنند.

        ارجاع بهنگام و درست به منابع اطلاعاتی و درمانگران داشته باشند .

        با استفاده از بسته های آموزشی-درمانی-سلامت و کیفیت زندگی‌ خود را ارتقا دهند. 

        در گروه خویشیار سلامت عضویت داشته باشند .

        از مشاوره و درمان روی خط با درمانگران خبره بهر مند شوند.