بهی ،یعنی بهتر بودن؛

و از اکنون چیزی بهتر ساختن 



بیشتر بخوانید

بهی دانش های بی هدف و پراکنده نمی دهد بلکه نیازهاو منابع جسمانی روانی اجتماعی و معنوی را تدبیر میکند.

بیشتر بخوانید

 بهی بازگشت به سلامت را آرمان خود نمی­داند و خاموش کردن دردها را نه همیشه ممکن و نه همواره مطلوب می­داند.رنج ها فرصتی برای رشد انعطاف­پذیزی و ظرفیت های سلامت­زایی ما هستند.برای توسعه پایدار سلامت و کیفیت زندگی افزون بر پیشگیری و درمان، نیاز به رشد پذیرش آگاهانه رنج­های اجتناب ناپذیرمان داریم.



بیشتر بخوانید

بهی توجه را از بیماری به شخص معطوف می¬کند. از این طریق فرد را به مشارکتی آگاهانه، پیوسته و پویا دعوت کرده و با توسعه ی خود مراقبتی به ارتقای سلامت کمک می¬کند.

بیشتر بخوانید

دانش، دارو است. به همین خاطر بهی براساس اصول بهداشت و اقتصاد اطلاعات تدوین شده است تا از دادن اطلاعات نادرست، نابهنگام و نا کارآمد و حتی آسیب زا پرهیز شود.

بیشتر بخوانید

بهی سامانه ای است الکترونیکی که در جهت پایش سلامت و ارتقا کیفیت زندگی و ارائه خدمات حوزه سلامت افراد را یاری رسانی می کند.

بیشتر بخوانید

بهجو فردی است که باور دارد جایگاه های بهتری در طیف سلامت پیش روی او قرار دارد و برای به­تر بودن فعالانه در برنامه های مدون ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی مشارکت می­کند.بهجو شوید.


بیشتر بخوانید

باشگاه بهی

باشگاه بهی فضایی است که بهجو خدماتی اختصاصی شامل دارو-اطلاعات ،آزمون ها و... در راستای مداخله در سلامت خویش دریافت می کند. برای ورود به باشگاه بهی کلیک کنید

نیم رخ بهی

«نیم‌رخ بهی»، تصویری روشن از ابعاد مختلف سلامت شخص ارائه می‌کند. افزون بر این، اطلاعات را در «لوح بهی» در قالب نمودارهایی خلاصه می‌کند.بهجو باور دارد جایگاه های بهتری در طیف سلامت پیش روی او قرار دارد و برای به¬تر بودن در برنامه های مدون ارتقای سلامت شرکت می کند.برای بهجو شدن کلیک کنید

باشگاه بهگران

درمانگران؛ طور دایمی در معرض انواع میکروب‌ها، رنج‌ها و آسیب‌های ارتباطی هستند. برنامه‌های ارتقای سلامت، شامل برنامه‌های درمان فرسودگی شغلی و خستگی ناشی از همدلی، و ارتباط برتر هم می‌شود. به قول پزشک و روانکار بزرگ مایکل بالینت، «درمانگر، داروست» و این دارو را از طریق ارتباط بیماران، خانواده و البته خود درمانگر استفاده می‌کنند. این سامانه فضایی برای افزودن نیروی شفایی است که در جان و ارتباط درمانی آن‌ها جاری است.